Tjänster PDF Skriv ut E-postadress

Inrikes

Tillsammans med våra välrenommerade åkerier erjuder vi transportlösningar över hela Sverige. Vår strävan är att Dina varor i minsta möjliga mån omlastas, vilket innebär färre skador, kortare ledtider samt mindre miljöpåverkan.

 • transporter av såväl styckegods som partigods
 • direktleveranser
 • tidsgaranterade transporter
 • projekttransporter
 • distribution

Utrikes


Vi erbjuder dagliga avgångar inom Norden. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att Dina varor anländer till rätt plats på rätt tid i rätt skick. Med hjälp av vårt kontaktnät kan vi även hjälpa Dig med Dina transporter till/från övriga Europa.
 • speditionella tjänster
 • transporter av såväl styckegods som partigods
 • tidsgaranterade transporter
 • projektransporter
 • lagringsmöjligheter i utlandet

Lager

I Malmö bedriver vi terminalverksamhet i egen regi, på övriga orter tillsammans med likasinnade partners, med personal som vet att Dina varor är viktiga för Dig. Samtliga terminaler är lättillgängliga.

 • lagring
 • plock och packning
 • omlastning
Senast uppdaterad 2012-01-03 15:22
 

Nyheter

Roger Nordström ny medarbetare!
Efter lång och trogen tjänst har Anders på vårt Stockholmskontor gått i pension. Vi tackar Anders för den tid han varit hos oss och önskar honom all lycka i framtiden. Kent Johansson arbetar numera full tid hos oss och har övertagit stora delar av Anders uppgifter. Vi önskar samtidigt Roger Nordström välkommen. Roger kommer direkt från skolbänken och är under utbildning till transportledare inrikes.