Kvalitet


För TK Logistik är kvalitet en självklarhet och inget vi tummar på.

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla vår kvalitet och med vår strävan att höja ribban ytterligare - både på lång sikt och i det dagliga arbetet.

Skulle något oförutsett inträffa informerar vi Dig omedelbart, vilket skapar trygghet hos Dig som kund och en känsla av att "ligga steget före".

Miljö

För närvarande står transportprocesserna för ca 25% av de globala koldioxidutsläppen. Andra nyckelområden för transportföretag är bullernivån, lokala utsläpp av föroreningar samt, som för alla andra företag, återvinning och minimerad energianvändning.

Transporter sliter på miljön.

Genom att samordna transporter och leverera Din vara med minsta möjliga omlastning minskar slitaget. TK Logistik väljer leverantörer med stor omsorg, och största delen av dessa är redan miljöcertifierade. Vi bedriver internt ständiga förbättringar för att minska negativ påverkan på vår gemensamma miljö:

  • fordon köres endast på diesel miljöklass Mk 1
  • Vi har regelbunden uppföljning av våra leverantörers miljö -och kvalitetsarbete
  • regummerade däck får ej innehålla Ha-oljor
  • maximera fyllnadsgraden på bilarna
  • genom samarbete med partners maximeras fyllnadsgraden och antal körda mil minimeras
  • sortering av papper, blandat avfall och hushållssopor
  • inga plastglas, engångsbestick mm användes
  • utbildning

Ansvar


Vi arbetar i enlighet med NSAB 2000 och CMR konventionen.
Innebörden av dessa finner Du under "Verktyg"

Ladda ner Kvalitetspolicy:

Ladda ner Miljöpolicy:

Ladda ner Integritetspolicy (GDPR):

Ladda ner Certifikat:

Bild-3.jpg