GDPR

På företaget arbetar vi strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. I den här policyn beskrivs våra övergripande rutiner för hanteringen av personuppgifter. Denna policy gäller för anställd, kund, leverantör och samarbetspartner. Den gäller även användandet av våra tjänster samt webbtjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan t ex vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller annan information som Du lämnat för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot Dig.
Bild-1.jpg