Inrikes

Tillsammans med våra välrenommerade åkerier erjuder vi transportlösningar över hela Sverige. Vår strävan är att Dina varor i minsta möjliga mån omlastas, vilket innebär färre skador, kortare ledtider samt mindre miljöpåverkan.

 

 • transporter av såväl styckegods som partigods
 • direktleveranser
 • tidsgaranterade transporter
 • projekttransporter
 • distribution

Utrikes


Vi erbjuder dagliga avgångar inom Norden. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att Dina varor anländer till rätt plats på rätt tid i rätt skick. Med hjälp av vårt kontaktnät kan vi även hjälpa Dig med Dina transporter till/från övriga Europa.

 • speditionella tjänster
 • transporter av såväl styckegods som partigods
 • tidsgaranterade transporter
 • projektransporter
 • lagringsmöjligheter i utlandet

Lager

 

I Malmö bedriver vi terminalverksamhet i egen regi, på övriga orter tillsammans med likasinnade partners, med personal som vet att Dina varor är viktiga för Dig. Samtliga terminaler är lättillgängliga.

 • lagring
 • plock och packning
 • omlastning
Bild-4.jpg