Vi välkomnar The Nordic Soda Company som kund. Joakim Fridsén, Försäljningschef, på frågan varför valet föll på TK Logistik; ”Vi sökte en leverantör som möter den kravställning vi har för upprätthållande av kostnadseffektiv, kvalitativ och konkurrensstärkande Supply Chain, där såg vi TK Logistik som en leverantör att samarbeta med.”

Ansvarig säljare Johan Smith beskriver sin roll i skapandet av att bli leverantör; ”Jag gläder mig till vår dialog resulterat i detta avtal, ett avtal som är byggt på vår kapacitet samt kompetens gällande transporter. Vi ser oss som rätt leverantör till The Nordic Soda Company’s behov för sina spännande produkter, verksamhetsutveckling och fortsatt spännande resa som aktör på sin marknad.